Çerez Politikası

 Selay Oyuncak Hediyelik Eşya İmalat Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (“Selay Oyuncak”) olarak, selayoyuncak.com alan adlı internet sitemizin (“Selay Oyuncak İnternet Sitesi”) kullanıcılarının, Selay Oyuncak İnternet Sitesinde sağladığımız hizmetlerimizden güvenli, huzurlu ve eksiksiz bir şekilde faydalanmaları için, kullanıcıların gizliliğinin sağlanmasına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, işbu Çerez Politikamız, Selay Oyuncak İnternet Sitemizde yer alan Kullanıcılarımız İçin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile bir bütün halindedir. Bu nedenle, Çerez Politikamız ile Kullanıcılarımız İçin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile ilgili bildirilerimizi beraber incelemenizi tavsiye etmekteyiz.


Selay Oyuncak İnternet Sitesi, kullanıcılarına reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek, kullanıcılarının kullanım alışkanlıklarını izlemek, ürünlerini iyileştirebilmek için kullanıcı davranışlarını kavramak ve benzeri amaçlarla, aşağıda tanımlanan çerezleri kullanmaktadır.


Selay Oyuncak İnternet Sitesi kullanıcıları, işbu Çerez Politikasında, Selay Oyuncak İnternet Sitesinde hangi Çerezlerin kullanıldığına ve bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceklerine ilişkin bilgilere ulaşabilmektedir.


ÇEREZ NEDİR?


Çerezler (“cookies” olarak da ifade edilebilirler), ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaret ettiğiniz bir internet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde ilgili sunucu bunu anlayabilecektir. Ancak çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet, adres ve benzeri kişisel verileri içermez.


Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.


Çerezleri amaç, kişi ve süre açısından üç başlıkta kategorize edilebiliriz;


Kullanım amacı açısından: zorunlu çerezler, reklam/pazarlama çerezleri, işlevsel çerezler,

Yerleştiren kişi açısından: internet sitesi çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri (internet sitesi çerezleri, Selay Oyuncak tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Selay Oyuncak ile iş birliği içinde olan firmalar tarafından oluşturulmaktadır),

Süre açısından: oturum çerezleri ve kalıcı çerezler (oturum çerezleri kullanıcının Selay Oyuncak İnternet Sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle kullanıcıların cihazlarında kalabilmektedir).

 


NEDEN KULLANILIR?


Selay Oyuncak İnternet Sitemizde çerezleri aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kullanabilmekteyiz:


Selay Oyuncak İnternet Sitesinin etkili bir biçimde çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Selay Oyuncak İnternet Sitesi kullanıcılarının, sepetindeki ürünlerin ziyaret süresince kaybolmaması.

Selay Oyuncak İnternet Sitesini analiz etmek ve Selay Oyuncak İnternet Sitesinin performansını arttırmak. Örneğin, Selay Oyuncak İnternet Sitesini ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması.

Selay Oyuncak İnternet Sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Selay Oyuncak İnternet Sitesini ziyaret eden kullanıcının daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı vb. bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, kullanıcıların görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden kullanıcının ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

 


NASIL YÖNETEBİLİRSİNİZ?


Selay Oyuncak olarak, Selay Oyuncak İnternet Sitesi kullanıcılarının kişisel verileri üzerindeki tercihlerini kendilerinin yönetebilmesine önem vermekteyiz. Ancak, ESelay Oyuncak İnternet Sitesinin çalışması için bazı çerezler konusunda tercih yönetimi maalesef mümkün olmamaktadır. Öte yandan, bazı çerezlerin kapatılmasının, Selay Oyuncak İnternet Sitenin birtakım işlevlerinin de kapatılması anlamına geldiğini belirtmek isteriz.


ÇEREZLERİN KALDIRILMASI


Selay Oyuncak olarak, işbu Çerez Politikası ile Selay Oyuncak İnternet Sitesi kullanıcılarına çerezler hakkında detaylı açıklama sunarak kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. Herhangi bir zamanda izninize tabi olan çerezlerin kullanılmamasını sağlayabilirsiniz. Bunun için aşağıda belirtilen iletişim adresleri vasıtasıyla tarafımız ile iletişime geçebilir veya tarayıcınızın ayarlar bölümünden ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz.


İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ VE KULLANMA YÖNTEMLERİ


Kişisel verilerine ilişkin olarak kişi gruplarının kullanabileceği haklar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11’de yer almakta olup aşağıdaki gibidir.


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hükümler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN ESASLAR


İlgili kişiler, KVK Başvuru Formunu kullanarak, kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için, mobil imzalı, e-imzalı veya sistemlerimizde kayıtlı ve onaylı e-mail adresi (selayoyuncak@hs01.kep.tr) vasıtasıyla başvuru gerçekleştirebilirler veya Mehmet Akif Ersoy Mah. Yıldız Cad. No:31/1 Taşoluk/Arnavutköy/İSTANBUL/TÜRKİYE adresine şahsen ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerine ilişkin başvuru gerçekleştirilebilirler. İşbu usullere ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemelerinde yer alan başvuru usullerine uygun başvurulara en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.


 Selay Oyuncak Hediyelik Eşya İmalat Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.